Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

14.934 денари ќе изнесува минималната плата од јули 2020 година

Пресметка за минималната плата од јули 2020 година која ќе важи до март 2021 година.

Минимална бруто плата = 21.776 денари

ПИО (18,8%) = 4.094

Здравствени придонеси (7,5%) = 1.633 денари

Дополнителен придонес. (0,5%) = 109 денари

Придонес за вработување (1,2%) = 261 денари

Вкупни придонеси (28%) = 6.097 денари

Даночно намалување = 8.228 денари 

Данок на личен доход = 745 денари

Минимална нето плата = 14.934 денари

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.