Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Грански синдикати

 Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално- станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ  (СУТКОЗ)

 Синдикат на работниците од управата, правосудните  органи и здруженија на граѓани на  РМ (УПОЗ)

 Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)

 Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат)

Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

 Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија(ССЕСМ)

Синдикатот на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)

Синдикатот на хемија, неметали и метали на РМ (СХНМ)

Македонскиот полициски синдикат (МПС)

Синдикатот на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ)

 Синдикатот на графичката, информативната, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)

Синдикатот на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)

 Синдикатот на работниците од трговијата на РМ (СРТ)

Синдикатот на одбраната и безбедноста (СОБ)

Сојузот на синдикатите на Македонија и претседател на Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ.

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.