Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Извршен одбор на секцијата на млади

ССМ 
м-р Ирена Ивановска, Сектор за меѓународна соработка на ССМ
тел. 072/307-636
e mail:  info@ssm.org.mk

 

АГРО Синдикат 
3. Марија Николовска
02/3164-846  070/213-181     e mail:  alova.kocka@gmail.com

4. Николче Добрушевски, Битолска млекарница – Битола
071/214-978      e mail:  nikdobrusevski@yahoo.com

 

СУТКОЗ
5. Ненад Рашковиќ, Топлификација – Скопје
070/558-181   070/337-556  3097703/3097600  e mail:  nenoraso@yahoo.com

6. Рамадан Мифтари
076/261-382   e mail:  dani xhen xhej mel@hotmail.com

 

УПОЗ
7.    Вјолца Ејупи, Фонд на ПИОМ – Скопје
075/292-415       e mail:  vjollca_ejupi@hotmail.com

8.    Кристина Кичевска, Основен суд 1 – Скопје
070/338-784    e mail:  malinkika@yahoo.com

 

ЗДРАВСТВО
9.    Мирче Панев, Клиничка болница Штип
078/210-777   e mail:  pmirce@yahoo.com

10.    Кире Трајановски, Психијатриска болница – Скопје
075/254-754

 

СГИП
11.    Иван Пешевски - СГИП, 071 330-190, sgip@on.net.mk

12.    Даниела Миловска СО ГД Гранит АД Скопје
077936-207     e mail:  dakimilovska@gmail.com

 

СТКЧ
13.    Горан Тасески, Окитекс АД - Скопје
3296-235    075/449-161      e mail:  plotter@okitex.net

14.  Тоше Велковски, Велес    071/460-787

 

СИЕР
15. Далибор Апостолоски  СО Раде Кончар ТЕП – Скопје
e mail:  daliborbmw@hotmail.com

16. Ирена Богдановска СО ОКТА – Скопје
071/649-760    e mail:  skrenata@yahoo.com

 

СРСВМ
17. Александар Тасевски  М-НАВ – Скопје Контрола на летање
075/444-367     e mail:  atasevski@sskl.org.mk

18. Петре Велигденов  Т-Мобиле – Скопје
070/300-014     e mail:  petre.veligdenov@telekom.mk

 

СХНМ
19. Кристина Филева
071/482-064     e mail:  kristinafileva@yahoo.com

 

МПС
20. Бојан Величковски
070/335-569    e mail:  bojan.velickovski@yahoo.com

21. Александар Стојановски
071/342-991    

 

ШУМАРСТВО
22. Билјана Филиповска
075/816-620       e mail:  biljana_filipovska@yahoo.com

23. Стефан Блажевски
070/369-938    e mail:  stef@hotmail.com

 

СРТ
24. Стефан Алкушовски, Подравка – Скопје
2650-134   071/228-193    e mail: delce.ilijevski@podravka.com.mk

 

СФДМ
25. Маја Ивановска, ЦКБ Банка – Скопје
070/774-109     e mail:  maja.ivanovska@ccbank.mk

26. Јасмина Велкова
070/624-867   e mail:  jvelkova5@yahoo.com

 

МЕСО
27. Златко Лозановски, Висока медицинска школа – Битола
071/235-546     e mail:  zlatkolozanovski@gmail.com

 

ГИФИХ
28. Горанчо Димитриевски  Комуна – Скопје
071/311-513     e mail:  ivan_pi_ki@hotmail.com

 

Радојка Хелман Денковска, досегашен претседател на Секцијата
075/311-323  e mail:   R.H.Denkovska@helpe.gr

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2018 | Сите права се задржани.