Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Компанија на неделата- ТИТАН Цементарница УСЈЕ

ДА ГИ СЛЕДИМЕ ПОЗИТИВНИТЕ ПРИМЕРИ!!!

Согласно информациите со кои располага ССМ, најдобра компанија оваа недела е ТИТАН Цементарница УСЈЕ.

Ова е примерот што треба да се следи! Честитки!

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.