Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Надоместокот на плата во висина од 100% за време за привремена спреченост од работа поради Ковид 19, повторно е вратен на барање на ССМ за вработените во јавен сектор

Надоместокот на плата во висина од 100% за време за привремена спреченост од работа поради Ковид 19, повторно е вратен на барање на ССМ за вработените во јавен сектор

Активностите кои ги презема ССМ во изминатиот период поврзани со ова значајно прашање за работниците, дадоа резултат и покрај тоа што беше нанесена штета од одредени невладини организации. 

Повторно апелираме до работодавачите од приватниот сектор, преку брзи измени во Општиот колективен договор ова право да го регулираме и за работниците во приватниот сектор, а доколку не, ги потсетуваме дека подадената рака од работниците денес, може многу лесно да стане стисната тупаница утре.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.