Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПОСЕТА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ССМ ВО БИТОЛА

ССМ останува да биде главен заштитник на работничките права преку правната заштита која е сигурност на работничките права.

Со поддршка од Проектот: Strengthening Social Dialogue/Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Меѓународната организација на трудот, Сојузот на синдикатите на Македонија започна со техничко опремување на регионалните канцеларии преку кој ССМ, обезбедува правна заштита на работниците.

Поради состојбата со Ковид-19,како и потребата од поголема достапност и поврзаност со работниците во овие сложени услови, од страна на Претседателот на ССМ, Дарко Димовски и Наташа Мечкароска Симјаноска, Проект координатор од МОТ, на Правниот застапник во Регионалното синдикално претставништво на ССМ во Битола, Љупчо Василевски, му беше предадена компјутерска опрема која ќе послужи за поефикасно и понавремено завршување на работните задачи при овозможување на правна заштита.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.