Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Регионална конференција за јакнење на синдикатите со цел подобрување на платите и работните услови во текстилната и чевларската дејност

12-13.3.2019

Во периодот од 12 до 13 март 2019 година во Скопје се одржа Регионална конференција за јакнење на синдикатите со цел подобрување на платите и работните услови во текстилната и чевларската дејност, во организација на европските и светските синдикати од овие сектори, финансирана од Европската Комисија.

Целта на оваа конференција е јакнење на капацитетите на синдикатите, подобрување на платите и подобри услови за работа во овие сектори, зголемување на членството, како и размена на добри пракси и искуства од земјите учеснички на оваа конференција.

На оваа конференција беа присутни претставници на социјалните партнери, како на европско, така и на национално ниво, кои ја истакнаа потребата од зајакнување на социјалниот дијалог со цел обезбедување на поголеми плати, подобри услови за работа и склучување на колективни договори, како на секторско, така и на ниво на претпријатие.

Претседателот на СТКЧ, Љупчо Радовски, ја истакна потребата за зголемување на опфатеноста на колективните договори, преку организирање на поголем број работници од овие дејности, како и приклучување на компаниите кон организацијата на работодавачи.

Генералниот секретар на Indusrty All Europe, Лук Триангл потенцираше дека иднината на Северна Македонија е во Европа и во европските синдикати. Потребно е подобрување на работното законодавство, социјална заштита и сигурност на работниците. Тоа ќе се обезбеди преку подобри услови за работа и зголемени плати, преку заедничка соработка и ангажман на социјалните партнери.

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2019 | Сите права се задржани.