Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ССМ И КСС НА ЗАЕДНИЧКА СРЕДБА ДИСКУТИРАА ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА

Денеска, Претседателот на Сојуз на синдикатите на Македонија, Дарко Димовски и Претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, КСС, Благоја Ралповски придружувани од Јаким Неделков, Претседател на СОНК при КСС и Миќо Стојановски, Претседател на СРСВМ при ССМ остварија заедничка средба.

На средбата се дискутираше за актуелните состојби и проблемите со кои се соочуваат работниците при унапредување и заштита на нивните работнички права, како и за потребата од поголема ажурност на надлежните Државни институции при обезбедување на остварување и заштита на истите.

Присутните, заеднички констатираа дека од исклучително значење за работниците и нивните права е соработката помеѓу најголемите синдикални централи во Македонија, ССМ и КСС и во таа насока истакнат беше ставот дека, ССМ и КСС остануваат на нивните укажувања и барања по однос на усогласувањето на минималната плата согласно Законот за минимална плата кое треба да се случи месецов, а двете организации особено бараат доследна примена на член 2, 4 и 8 од Законот за минимална плата, кои од страна на синдикатите се детектирани за проблематични при нивната примена и не се почитуваат од страна на работодавачите, а укажуваат дека потребно е зголемување на минималната плата наместо нејзино усогласување преку заедничка волја од страна на сите социјални партнери.

Истовремено, двете организации потврдија дека заедничкиот настап на ССМ и КСС при подготовка на новиот Закон за работните односи е исклучително важен со оглед на тоа што ставовите по голем дел од прашањата се исти и се во насока исклучиво на унапредување на работничките права.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.