Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ВТОРА СРЕДБА ПОМЕЃУ ССМ И МТСП ЗА ПРЕДЛОГ ЗРО ОД ИЗГОТВЕН ОД ССМ

Во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа втора  средба помеѓу членови на Комисијата на ССМ за преговори по предлог текстот на нов Закон за работните односи од ССМ и претставници на Министерството за труд и социјална политика.

На средбата, претставниците од ССМ и МТСП продолжија да ги разгледуваат предлозите на ССМ и да ги усогласуваат своите ставови по однос на предложениот текст на нов Закон за работните односи изготвен од страна на ССМ.

ССМ останува посветен и активно учествува во процесот на подготовка на нов Закон за работните односи во кој задолжително бара исклучиво унапредување на правата на работниците.

Слика 1. Членовите на Комисијата од ССМ и претставниците од МТСП

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.