Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Закони и прописи

Закон за европски работнички совет

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

Закон за заштита од вознемирување на работно место

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2018 | Сите права се задржани.