Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ УНАПРЕДУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ УСЛУГИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА

12.7.2017

Слика 1. Претседателот Митревски на завршната конференција

Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски и раководителот на службите во ССМ, Слободан Трендафилов присуствуваа на завршната конференција на Проектот „Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца“.

Проектот имаше за цел да го подобри пристапот за вработување на сите и истиот цели да го зголеми учеството и напредокот на родителите со деца во вработувањето на начин што ќе ја подобри националната работна околина, понудувајќи алтернативни услови за згрижување на деца. Очекуваните резултати од Проектот се во насока на проценка на достапноста на постоечките услуги за згрижување на деца како и побарувањата на алтернативни услуги, нивно подобрување, поголема флексибилност и пристапност.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2017 | Сите права се задржани.