Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ЗЛАТКО ЦВЕТКОВСКИ ИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ССМ

Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија на својата 7 седница, врз основа на предходно спроведена постапка во согласност со Статутот на ССМ, врз основа на предлог на Претседателството на ССМ, а со оглед на значењето од вршењето на Секреатарската  функции за пооперативно делување во остварување на програмските задачи на ССМ согласно Статутот и согласно програмските активности на Сојузот на синдикатите на Македонија  произлезени од 19 Конгрес на ССМ, едногласно избра Секретар на Советот на ССМ.

За Секретар на Советот на ССМ е избран Златко Цветковски, Претседател на Македонскиот полициски синдикат.

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2019 | Сите права се задржани.