Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Самостоен синдикат на работниците од енергетика и стопанство на РМ

ул. 11 Октомври број 9,
1000  Скопје
Р. Македонија

п. фах 39

тел: 320 5000 43854
факс:  320 5000 45896
е-пошта: ssesm.info@gmail.com

Членови

м-р Роберт Симоноски
Претседател
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.