Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Грански колективни договори

 

 1. СУТКОЗ
  1. КД за КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ Сл.весник на РМ бр.107/06
  2. КД за УГОСТИТЕЛСТВО на РМ Сл.весник на РМ бр. 2/08
  3. KД за ЗАШТИТНИ ДРУШТВА на МАКЕДОНИЈА Сл.весник на РМ бр.151 /14
 2. СТКЧ
  1. КД за ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА на РМ Сл.весник на РМ бр.137/07
  2. КД за КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА на РМ Сл.весник на РМ бр.21/08
 3. АГРО
  1. КД за вработените од ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО ( пречистен текст) Сл.Весник на РМ бр. 115/14
  2. КД за вработените од ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ПРЕХАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА(пречистен текст)
 4. СХНМ
  1. КД за ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА Сл, весник на РМ бр.10/13
 5. Здравство
  1. КД за ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ на РМ Сл.весник на РМ бр. 60/06
  2. КД за СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАна РМ Сл. весник на РМ 83/06
 6. МПС
  1. КД на МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ Сл. весник на РМ 126/10
  2. КД на МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ Сл. весник на РМ 69/15
 7. СОБ
  1. КД на МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА Сл. весник на РМ бр. 108/13
 8. УПОЗ
  1. Колективен договор на ДЕЖАВНИТЕ,ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РМ Сл. весник на РМ бр. 53/95
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.