Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Закони и прописи

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.