Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Контролор:

Сојуз на синдикатите на Македонија

ул. 12та Македонска Ударна Бригада 2А,

1000 Скопје, Р. Македонија

тел/фах, +389 2 3161-374

e-mail: info@ssm.org.mk

 

Сојузот на синдикатите на Македонија посветува значително внимание за заштитата на личните податоци во секој сегмент на работните процеси преку примена на стандардите утврдени со законските и подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија како и со интерните акти на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на личните податоци кога ја посетувате нашата веб страница или кога ја користите на друг начин, односно се регистрирате на неа или на апликацијата ССМ – мои работнички права.

Оваа политика на приватност е во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија објавен во Службен весник бр.42 од 16.02.2020 година.

Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија не е восгласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци или пак доколку сметате дека е повредено некое ваше право за заштита на личните податоци, имате право да го контактирате офицерот за заштитита на личните податоци.

Доколку имате дополнителни прашања, можете да се обратите на офицерот за заштита на личните податоци:

  • Офицер за заштита на личните податоци

Весна Тодоровска, Соработник за правна заштита и колективно договарање

e-mail: v.todorovska@ssm.org.mk

моб. 072 277-182

 

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.