Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија

Ул. Мирче Ацев бр.6
1000 Скопје,
Р. Македонија

тел. ++ 389 02/3217-521
факс. ++ 389 02/3217-522
e-mail sgip@on.net.mk

Членови

Павел Трендафилов
Претседател
Слободан Трендафилов
Секретар
Моб: 072 307-631
Иван Пешевски
Заменик претседател
Моб: 071 330-190
Кољо Фиљев
СО АД Еленица ИГМ Струмица
Член на извршен одбор
Осман Пиперку
“Кнауф – Радика“ АД
Член на извршен одбор
Димитар Иванов
АД Тондах Македонија - Виница
Член на извршен одбор
Блаже Трајковски
Цементарница АД “Усје“ - Скопје
Член на извршен одбор
Светланка Димоска
ДГ “Бетон“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Зоран Глигоров
АД “Козјак“ – Куманово
Член на извршен одбор
Ивана Димитрова
ГД “Гранит“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Елизабета Панеска
СО Градежен институт Македонија АД Скопје
Член на извршен одбор
Николче Спировски
СО ДГУ Пелистер ДОО Битола
Член на извршен одбор

Документи

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.