Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Контакт

Сојуз на синдикатите на Македонија

ул. 12та Македонска Ударна Бригада 2А,

1000 Скопје, Р. Македонија

 

Претседател на ССМ

Слободан Трендафилов,
e-mail: s.trendafilov@ssm.org.mk
тел: 072 307-631

 

Кабинет на претседателот на ССМ

тел/фах, +389 2 3161-374

e-mail: info@ssm.org.mk

 

Душанка Шеновска,

e-mail: kabinet@ssm.org.mk

моб. 072 277-178

 

Стручна служба на ССМ

Шеф на кабинет

Лиле Петрова, Советник за работни односи

e-mail: l.petrova@ssm.org.mk

моб. 072 307-639

 

Сектор за меѓународна соработка

Кристина Јордановска, Советник за евро-интеграциски  и меѓународни процеси во ССМ и изработка на внатрешни и надворешни проекти

e-mail: k.jordanovska@ssm.org.mk

моб. 072 307-661

Сектор за економско – социјални прашања

Светлана Димоски, Советник за економско – социјални прашања

e-mail: s.dimoski@ssm.org.mk

моб. 072 277-185

Сектор работни односи, правна заштита, колективно договарање и човечки ресурси

Елена Петрова, Советник за работни односи

e-mail: e.petrova@ssm.org.mk

моб. 077 844-944

Весна Тодоровска, Советник за правна заштита и колективно договарање

e-mail: v.todorovska@ssm.org.mk

моб. 072 277-182

Драгана Цветкова, Соработник за правна заштита и колективно договарање

e-mail: d.cvetkova@ssm.org.mk

моб. 072 307-657

Сектор за општи работи

Гзиме Адеми, Благајник

e-mail:ssm.smetko@ssm.org.mk

тел. +389 2 3114-209 / 072 307 - 644

Мирослав Павловски, Сметководител

e-mail:ssm.smetko@ssm.org.mk

тел. +389 2 3114-209 / 072 307 - 645

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.