Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Контакт

 

Сојуз на синдикатите на Македонија

ул. 12та Македонска Ударна Бригада 2А,

1000 Скопје, Р. Македонија

 

Кабинет на претседателот на ССМ

тел/фах, +389 2 3161-374

e-mail: info@ssm.org.mk

Стручна служба на ССМ

Шеф на кабинет

Слободан Трендафилов,
e-mail: s.trendafilov@ssm.org.mk
тел: 072 307-631

Сектор за меѓународна соработка

Ирена Ивановска, Советник за меѓународна соработка

e-mail: irena.ivanovska@ssm.org.mk

моб. 072 277-151

Сектор за економско – социјални прашања

Светлана Димоски, соработник за економско – социјални прашања

e-mail: s.dimoski@ssm.org.mk

моб. 072 277-185

Сектор работни односи, правна заштита, колективно договарање и човечки ресурси

Лиле Петрова, Советник за работни односи

e-mail: l.petrova@ssm.org.mk

моб. 072 307-639

Сектор за општи работи

Гзиме Адеми, благајник

e-mail:ssm.smetko@ssm.org.mk

тел. +389 2 3114-209

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.