Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикат на хемија, неметали и метали на Република Македонија

Ул. 12 Ударна бригада 2 а, 1.000 Скопје
Република Македонија
Тел ++389 2 3162-968   
++389 2 3104-349

ОРГАНИЗИРАНОСТ НА СИНДИКАТОТ ЗА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И МЕТАЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Работниците во претпријатијата од дејностите хемија, неметали и метали се организираат во СХНМ по дејности и гранки, низ неколку различни области на организирање и дејствување.

Јадрото на СХНМ се синдикалните организации во претпријатијата, односно во синдикалните подружници. Сликовито прикажано структурата на СХНМ изгледа вака:

 • СИНДИКАЛЕН СОВЕТ НА СХНМ
 • ГРАНСКИ СИНДИКАТ
 • СИНДИКАЛЕН ПОВЕРЕНИК
 • СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА
 • ЧЛЕНОВИ НА СХНМ НА РМ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основната цел на СХНМ е ЗАШТИТА НА ТРУДОТ И НА СОЦИЈАЛНАТА ПОЛОЖБА НА РАБОТНИКОТ

 • Цената на вложениот труд треба да биде достојна за човекот и загарантирана со Колективен договор
 • Сигурност на работните места
 • Подобри услови за живот и работа
 • Заштита на правата на работникот на работното место
 • Заштита на здравјето на работникот и на човековата околина
 • Воспоставување на индустриска демократија
 • Подобрување на нивото на образование на работниците

 

ШТО ПРАВИ СИНДИКАТОТ ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ

 • Застапување и преговори со работодавачите
 • Давање совети и бесплатна правна заштита
 • Преговарајќи влијае на зголемувањето на платата и на подобрување на  работните услови
 • Го контролира почитувањето на работничките права на работното место
 • Осигурува дополнително образование на поверениците, членовите и поверениците за заштита при работа
 • Се бори за еднакви работни услови на жените и мажите
 • Се бори за спроведување на Законот за заштита при работа
 • Влијае на носењето на праведни работни и социјални закони

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ДЕЈСТВУВАЊЕ

 • Самостојна и независна организација на работниците
 • Доброволно зачленување независно од националната, политичката, верската и друг вид определба
 • Преговарање, посредување, штрајк
 • Солидарност на членовите на овој синдикат со членовите на други синдикати
 • Континуирано образование и усовршување на синдикалната работа
 • Го користиме знаењето на силата, а не силата на знаењето

ФАКТИ ЗА СИНДИКАТОТ

 • СХНМ има ексклузивно право на колективно преговарање
 • Во сите најголеми и најпрофитабилни претпријатија од дејностите хемија, неметали и метали во Република Македонија дејствува Синдикатот
 • Секој напредок во висината на платата и на условите за работа се резултат на работењето на СХНМ
 • Процентот на добиени судски спорови е 100 отсто
 • Компаниите во кои дејствува СХНМ имаат подобри плати, подобри работни услови и покоректна работна околина

 

Членови

Зоран Мироновски
Претседател

Документи

Статут (156 KB)
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.