Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Регионални синдикални, претставништва и канцеларии

Претседателството на ССМ на седницата на 27.12.2010 година донесе Одлука за именување секретари на регионалните синдикални претставништва (РСП) и кординатори на синдикалните канцеларии.

Според Одлуката во рамките на регионалните синдикални претставништва се формираат синдикални канцеларии.

  • Во РСП Битола припаѓаат синдикалните канцеларии Ресен и Демир Хисар.
  • Во РСП Велес припаѓа синдикалната канцеларија Свети Николе.
  • Во РСП Делчево припаѓаат синдикалните канцеларии Берово, Виница и Кочани.
  • Во РСП Кавадарци припаѓаат синдикалните канцеларии Валандово, Гевгелија и Неготино.
  • Во РСП Куманово припаѓаат синдикалните канцеларии Кратово и Крива Паланка.
  • Во РСП Охрид припаѓаат синдикалните канцеларии Дебар и Струга.
  • Во РСП Прилеп припаѓаат синдикалните канцеларии Крушево и Македонски Брод.
  • Во РСП Тетово припаѓаат синдикалните канцеларии Гостивар и Кичево.
  • Во РСП Штип припаѓаат синдикалните канцеларии Пробиштип, Радовиш и Струмица 
  • РСП Скопје.

За секретари на регионалните синдикални претставништва се именувани: Симон Силјановски во Битола (волонтер), Себаедин Шаќиров во Велес, Трајан Митевски во Делчево, Стојко Мурџевалевски во Кавадарци, Миле Спасовски во Куманово, Драган Цветаноски во Охрид  и Јован Цветковски во Скопје.

За координатори на синдикалните канцеларии се именувани: Јанка Јованова во Свети Николе (волонтер), Нуртен Јајага во Дебар (волонтер), Радован Ивановски во Струга, Дејан Петковски во Македонски Брод, Борис Андрески во Кичево, Ванче Трајчески во Пробиштип и Зорка Андова во Радовиш.

 

Регионално синдикално претставништво – Битола со Ресен и Демир Хисар

секретар: Симон Силјановски
моб. 070/235-350

 

Регионално синдикално претставништво Велес со Свети Николе

 

 

Регионално синдикално претставништво Делчево со Берово, Виница и Кочани

 

Регионално синдикално претставништво Кавадарци со Валандово, Гевгелија и Неготино

Стојко Мурџевалевски
моб. 072/307-646

 

Регионално синдикално претставништво Куманово со Кратово и Крива Паланка

секретар: Миле Спасовски
моб. 072/307-649

 

Регионално синдикално претставништво Охрид со Дебар и Струга

Драган Цветаноски
моб. 072/307-652

 

Регионално синдикално претставништво Прилеп со Крушево и Македонски Брод

 

Регионално синдикално претставништво Тетово со Гостивар и Кичево

 

Регионално синдикално претставништво Скопје

секретар: Јован Цветковски
моб. 072/307-637

 

Синдикална канцеларија Свети Николе

координатор: Јанка Јованова
моб. 072/307-657

 

Синдикална канцеларија Дебар

Координатор : Нуртен Јајага
моб. 072/307-641

 

Синдикална канцеларија Струга

Синдикална канцеларија Македонски Брод

Координатор: Дејан Петковски
моб. 072/307-650

 

Синдикална канцеларија Кичево

Синдикална канцеларија Пробиштип

Синдикална канцеларија Радовиш

Координатор: Зорка Андова
моб. 072/307-655

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.