Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикат на финансиските дејности на Република Македонија

ул. 12 Ударна бригада 2 А
1000 Скопје,
Р. Македонија

Тел: ++ 389 2 3228-437
Моб: ++ 389 70 303-213
E–mail: sfdm@mt.net.mk

Членови

м-р Гоце Селовски
Претседател
Моб: 070/303-213
м–р Гоце Трајковски
Меѓународна соработка
Моб: 070/435-129
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.