Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

74 ГОДИНИ СИНДИКАТ ССМ

Првиот Конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија со тогашен назив Единствени синдикати на работниците и намештниците на Македонија се одржал на 18-21 август 1946 година во градскиот парк во Скопје, Македонија, во време кога работничката класа водела успешна борба за обнова на од војна опустошената земја.

Првиот слободен синдикален Конгрес на работниците во Македонија, покрај своето мобилизациско значење, значително допринел и за понатамошното организациско зацврстување и оспособување на синдикатите за изградба на земјата.

Периодот од првиот Конгрес на ССМ па наваму има големо значење за работничката класа, а ССМ како класна работничка организација ја опфаќал скоро целата работничка класа во Македонија.

Од основањето, Сојузот на синдикатите на Македонија имал 19 Претседатели, помеѓу кои :Аспарух Корубиноски, Димитрие Алексиески – Пекар, Ацо Ицев, Борко Темелковски, Страхил Гигов, Боге Кузмановски, Благоја Талески, Павле Давков, Џемаил Вејсели, Ѓорѓи Узуновски, Ванчо Близнаковски, Александар Донев, Васил Костојчиновски, Мирослав Георгиевски, Светозар Василевски, Живко Толевски, Ванчо Муратовски, Живко Митревски и Дарко Димовски

Со гордост денес, ССМ е најзначаен дел од синдикалната историја, а активноста на ССМ континуирано продолжува да биде обележје на синдикализмот во државата.

ССМ функционира како најстар, репрезентативен синдикат и социјален партнер во државата и приоритетно се залага за активности и мерки кои ќе придонесат за заживување и развој на економијата како база за целокупен напредок на општеството, а приоритет се правата, интересите и потребите на работниците.

Последниот 20 Конгрес на ССМ, се одржа на 03.07.2020 година и на истиот за Претседател беше избран Дарко Димовски.

Денес, Сојузот на синдикатите на Македонија е единствен репрезентативен синдикат и во јавниот и во приватниот сектор.

Сојузот на синдикатите на Македонија прерасна во организација во која доброволно и врз демократска основа се здружуваат синдикатите, а ССМ ги обединува и ги застапува заедничките општествени, економски, социјални и културни интереси на здружените синдикати.

Во ССМ се здружени 17 синдикати-членки:

 • Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат);
 • Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство,  занаетчиството и заштитните друштва на РМ  (СУТКОЗ);
 • Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП);
 • Синдикат на работниците од управата, правосудните  органи и здруженија на граѓани на  РМ (УПОЗ);
 • Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална  заштита на РМ;
 • Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ);
 • Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР);
 • Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ);
 • Синдикат на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ);
 • Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија (СХНМ);
 • Македонски полициски синдикат (МПС);
 • Синдикат на поштенските и телекомуникациските  работници на Македонија (СПТРМ);
 • Синдикат на работниците од трговија на РМ (СРТ);
 • Синдикат на графичка, информативна, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ);
 • Синдикат на работниците  од шумарство,  дрвна индустрија и енергетика на РМ;
 • Синдикат на финансиските дејности на Македонија (СФДМ);
 • Синдикат на одбраната и безбедноста (СОБ).

Сојузот на синдикатите на Македонија останува да биде гласот на работниците, не може да се одлучува за нас, без нас !!!

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.