Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ДОСТОИНСТВЕНА ПЛАТА Е 1 ПЛАТА ДА ИЗНЕСУВА КОЛКУ 1 СИНДИКАЛНА КОШНИЦА

ДОСТОИНСТВЕНА ПЛАТА Е 1 ПЛАТА ДА ИЗНЕСУВА КОЛКУ 1 СИНДИКАЛНА КОШНИЦА

Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јануари 2024 година изнесува 57.163,00 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец декември 2023 год. која изнесува 56.522,00 денари е зголемена за 641,00 денари.

Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јануари 2024 година со изнајмен стан од 60 квадрати за месец јануари изнесува 72.538,00 денари е зголемена за 566,00 денари споредено со месец декември 2023 година кога изнесуваше 71.972,00 денари

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.