Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ДОЗНАЈ ГИ СВОИТЕ РАБОТНИЧКИ ПРАВА

Младите кои сѐ уште се во процес на образование по пат на игра можат да добијат повеќе информации за правата и обврските што произлегуваат од работниот однос, поделени по категории: договор за вработување, плата, работно време, одмор, отсуство, безбедност и здравје при работа, дискриминација, мобинг, социјално осигурување и решавање спорови.

Инсталирај веднаш твои права@работа, стани шампион во работнички права на нашиот квиз, подготви се за првите професионални искуства и натпреварувај се за IPhone, JBL звучник или слушалки...или, кино опрема за твоето училиште

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imika.tvoiprava&fbclid...

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.