Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ITUC (ИТУК): Владата мора да се откаже од опасните предлози на законот за работни односи

ITUC (Светската конфедерација на синдикати) го поддржува барањето на макрдонските синдикати, владата на земјата да ги укине опасните измени на законите за работни односи.

На 8 мај, Владата поднесе предлог-измени на трудовото законодавство до Собранието на Северна Македонија, со намера да се користи брза парламентарна процедура за донесување на измените во закон.

Доколку биде усвоен, законот ќе им овозможи на работодавачите да го зголемат работното време до 60 или дури 72 часа неделно во сите седум дена.

Странските актери од приватниот сектор се осомничени дека вршеле притисок врз владата да ги направи промените, кои се спротивни на меѓународните работнички стандарди.

Синдикатите се загрижени дека промените ќе:

1.Го зголемат го ризикот од несреќи, повреди и смртни случаи на работа.

2.Jа загрозат апликацијата на Северна Македонија за влез во ЕУ, бидејќи предлозите се во спротивност со директивите за работно време на ЕУ.

3.Особено ги погодуваат градежните работници кои веќе се соочуваат со екстремни услови предизвикани од климатските промени.

Вршителот на должноста генерален секретар на ITUC, Лук Триангл, рече: „Реформата на трудовото законодавство во земјата е на агендата на социјалните партнери веќе неколку години, но неодамнешната насока преземена од владата означува јасно отстапување од нивните очекувања и принципите на социјалниот дијалог.

„Моделот со ниски плати, експлоататорски промовиран од Северна Македонија веќе доведе до масовен егзодус на работници од земјата. Сепак, наместо да ги подобри работните услови и да промовира пристојни плати, владата бара да ги легализира експлоатирачките работни средини.”

„Овој закон е опасен. МОТ ја нагласи важноста на осумчасовниот ден и 48-часовната недела за заштита на здравјето и безбедноста на работниците. Владата на Северна Македонија е должна да го поддржи ова и веднаш да го повлече овој опасен закон.”

„Тогаш мора да започне значаен социјален дијалог со синдикатите и другите социјални партнери за да работи на ревизии на трудовото законодавство што ги почитува меѓународните и европските стандарди“.

Писмото на ITUC до Владата на Северна Македонија можете да го прочитате на линкот:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ituc-csi.org%2Fnorth-macedonia-government%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%26utm_content%3Dap_3u1mw5kyrs%26fbclid%3DIwAR2qYfEqyVY_4SZhKyquQMBpMl5CYK0ukgwuOjZB0o0zkc6Te7-BX4cqgX0&h=AT2UQhVPwwEPnCxH5cplfwJKOO226Z5a0xj4EpkcXG7acn-b-eRe1Yr-ffCj2V1uPp_zH2ScKJjMXNpYKpIsUMccZoBgIXO2Wsx4gFoPZ7y991zO0wrAAdX_EABtzQ68j7xh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1qtfIdK3JoV0TOvnZhUz_VDjqxojEh1RCZriip8YZcMO00QfREfc-VCoVBpJMSKdMVcrJxN-LawuRDNJmYYA0JkgGvHZWPe-ezUCdkxJr_E6qlAKfLsWAWn5Rpac1BNPWaB_sZRvRL9Vam1IgGoUiViagTS5bhBhOf6R4cGB6ldwa2qlWQd-CTKKRivwSkPRqtj2yTm8TV

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.