Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

К-15 Е ПРАВО ОБЕЗБЕДЕНО ОД ССМ ВО КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

К-15 Е ПРАВО ОБЕЗБЕДЕНО ОД ССМ ВО КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

Колку од вас сметаат дека правото на Регрес за годишен одмор е законско право?

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) како единствен репрезентативен синдикат на ниво на територија, во јавниот и во приватниот сектор е потписник на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и на Општиот колективен договор за јавниот сектор во кои се утврдени износите и правото на Регрес за годишен одмор (К-15) за сите работници во Македонија.

Едноставно е, ако нема синдикат нема ни К-15

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.