Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

НА РАБОТНИКОТ МУ Е ПОТРЕБНА ПЛАТА ЗА ЖИВОТ, А НЕ МИНИМАЛНА ПЛАТА, ЗАТОА 10 ГОДИНИ ЈА ПРЕСМЕТУВАМЕ СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА

Според ставовите на ССМ Синдикалната минимална кошница е пореален модел на пресметување на трошоците на живот.

Во 2011 година Сојузот на синдикатите на Македонија ја претстави својата Синдикалната минимална кошница, а на почетокот една просечна месечна нето плата покривала 70,6% од истата, додека пак денес, една просечна месечна нето плата покрива околу 84% од синдикалната минимална кошница.

Синдикалната минимална кошница ја пресметуваме за тип на претпоставеното четиричлено семејно домаќинство, кое живее во дом од 50 метри квадратни и не поседува автомобил и вклучува седум групи

исхрана и пијалоци

домување

хигиена

превоз

облека и обувки

култура

одржување и здравје.

Многу повеќе можете да прочитате во анализата на порталот Pari.com.mk

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.