Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

НАПАДОТ НА ЕДЕН ОД НАС Е НАПАД НА СИТЕ НАС

НАПАДОТ НА ЕДЕН ОД НАС Е НАПАД НА СИТЕ НАС

По предлог на Претседателството на ССМ, Советот на ССМ на барање на Синдикатот на културата на Република Македонија (СКРМ) донесе едногласна Одлука со која СКРМ е нова придружна членка на ССМ.

СКРМ во изминатиот период го склучи еден од најдобрите Колективни договори кој беше основа за преговорите за склучување на Општиот колективен договор за јавен сектор. Овој Колективен договор како и СКРМ се под постојан напад од страна на владини функционери против што СКРМ нема повеќе да се бори сам, ќе се бори заедно со 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Синдикатот на културата на Република Македонија (СКРМ) е синдикат на вработените во сите дејности на културата кој дејствува независно, а со придружното членство во ССМ ја добива и целокупната поддршка на ССМ во заедничката борба за зачувување и унапредување на работничките права.

Синдикат на културата на Република Македонија

Министерство за култура / Ministria e Kulturës

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.