Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Обука на тема дискриминација при вработување и на работно место.

Обука на тема дискриминација при вработување и на работно место.

Центарот за солидарност од Вашингтон, канцеларија за Југористочна европа, во периодот 23-25 март 2022 во Скопје организира настан на тема дискриминација при вработување и на работно место.

На настанот учествуваат претставници од ССМ и синдикатите од регионот, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.