Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Потпишан колективен договор за вработените во Општина Валандово

Денес 08.11.2023 година, во просториите на Општина Валандово, после неколку месечни преговори, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Валандово.

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Валандово Гуна Маркova од едната страна и Градоначалникот на Општина Валандово Перо Костадинов од другата страна.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Валандово усогласување на платите, исплата на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 60%, право на јубилејна награда за 10, 20, 30 и 40 години но и можност за исплата на 13-та плата.

Синдикат на УПОЗ / Sindikat na UPOZ

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.