Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ви укажуваме дека ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА​ ТРГОВИЈА Службен Весник бр. 295 од 27 декември 2021 година во член 4 предвидува дека ,,Tрговија​ на​ големо​ и​ трговија​ на​ мало​ не​ може​ да се​ вршат​ во​ недела,​ како​ и​ на​ државни​ празници​ и​ други​ празници​ кои​ се​ определени​ како​ неработни​ денови согласно​ со​ закон​ (во​ натамошниот​ текст:​празници)."

Согласно соопштение на Министерството за труд и социјална политика се соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ”, бр.21/98 и 18/07), 6 јануари 2022 година (четврток), Бадник, ден пред Божик, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија, а 7 јануари 2022 година (петок) Божиќ е неработен ден за сите граѓани.

Ако работодавачот не е​ во дејностите кои спаѓаат во исклучоците во кои по​ исклучок​ од​ ставот​4​ на​ овој​ член,​трговијата​ на мало​ може​ да​се​ врши: 1)​ во​специјализирани​ продавници​или​ киосци​ за продажба​ на​сладолед,​ колачи​ и​апетисани,​ цвеќиња, сувенири,​филигранство,​ весници​ и​цигари,​ во​ туристичките​места​ утврдени​ со​ Законот​за​ туристичка​ дејност; 2)​ во​продавниците​ на​ бензински​станици​ во​ чии рамки​ се​врши​ ​ трговија​ на​ мало​претежно​ со​ храна, пијалоци​и​ тутун; 3)​ во​ продавници,​киосци​ и​ штандови​ во​ ​трговските​ центри​ (молови)​кои​ имаат​ минимална​ ефективна површина​ за​ трговија​ на​мало​ од​ ​ 8.000​ м2; 4)​ на​ ​штандови​ и​ киосци​ каде​што​ се​ продава​ добра​ за​време​ на​ спортски​настани,​ ​ фестивали​ и​манифестации,​ саеми​ и​ за​време​ на​ јавната​ проекција​на​ кинематографски​ дела; 5)​во​ продавници​ за​ трговија​на​ мало​ со​ храна​ (без зеленчук​ и​ овошје),​ пијалоци​и​ тутун​ во​ кои​ трговијата се​ врши​ лично​ само​ од​сопственикот​ на​ продавницата и 6)​ на​ зелени​ пазари, истиот не смее да работи на ВО НЕДЕЛА НА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК ИЛИ НА ДРУГИ ПРАЗНИЦИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН

На оние работниците кои се во наведените исклучоци им укажуваме дека имаат право на вкупно 250% дневница за работа на празник.

Укажуваме дека „Ако​ инспекторот​ на​ трудот​ при​инспекцискиот надзор​ констатира​дека​ кај​ работодавачот​работи​ работник​ во​недела​ ​ и​ на​ празници,​спротивно​ на​ членот 25​ од​овој​ закон,​ со​ решение​ на​работодавачот​ ќе​ му забрани​вршење​ на​ работа​ во​работната​ просторија,​ односно​работниот​ простор,​ каде​ е​утврдена​ неправилноста,​ ​ во​траење​ од​ 15​ дена​ и​ ќе​му​ издаде​ прекршочен​ платен​налог.​ Ако​ работодавачот​ не​го​ прифати прекршочниот​ платен​налог,​ надлежниот​ инспектор​ ќе поднесе​ барање​ за​поведување​ прекршочна​ постапка, согласно​ со​ Законот​ за​прекршоците.“.

Прекршувањата да се пријавуваат во ДИТ или ССМ преку апликацијата ССМ - мои работнички права.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.