Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

РАБОТНИЦИТЕ ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР ВО ШТРАЈК

РАБОТНИЦИТЕ ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР ВО ШТРАЈК

Ве известуваме дека Синдикатот на Државниот испитен центар го продолжува генералниот штрајк кој беше ставен во мирување во мај оваа година.

Вработените во ДИЦ излегоа во пресрет на матурантите и во многу кратки рокови со надчовечки напори ја реализираа навремено и успешно државната матура како и другите процеси и активности во надлежност на ДИЦ. Надлежните институции кои беа задолжени да најдат решение за нашиот долгогодишен проблем со платите потфрлија.

Во овие седум месеци откако штрајкот беше ставен во мирување, ДИЦ беше во континуирани преговори со Министерството за финансии при што беа предложени и доставени на одобрување повеќе можни решенија, но за жал ниту едно не беше прифатено.

Активности кои се спроведуваат во овој период во ДИЦ, а чија реализација ќе биде доведена во прашање се: стручниот испит за наставници и стручни соработници (пријавени 700 кандидати), основната обука за кандидати за директори, напредните обуки за директори, меѓународните тестирања, а доколку овој проблем не се реши повторно ќе биде доведена во прашање и државната матура која со своите активности започнува од 1.1.2024 година.

Однапред им се извинуваме на сите лица кои ќе имаат потреба од услугите на Државниот испитен центар а кои со штрајкот ќе им бидат ускратени.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.