Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

САМО СО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ДО ПОПОВОЛНИ ПРАВА ЗА РАБОТНИЦИТЕ

САМО СО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ДО ПОПОВОЛНИ ПРАВА ЗА РАБОТНИЦИТЕ

Претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов присуствуваше на потпишувањето на Колективниот договор во ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје Јасен. Синдикат за градежништво - СГИП со Директорот Новица Зечевиќ постигнаа значаен напредок и со овој Колективен договор уредија поповолни права на работниците во ова Јавно претпријатие.

Колективното договорање е единствениот начин за зачувување и унапредување на работничките права.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.