Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - април 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за Април 2014 година изнесува
32 059,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 4 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.527,35 42,19
2. Домување 10.216,08 31,87
3. Хигиена 2.191,90 6,84
4. Превоз 2.339,98 7,30
5. Облека и обувки 2.049,88 6,39
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 663,67 2,07
  Вкупно: 32.058,86 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 4 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    21 175,00
1. Исхрана и пијалоци 13.540,97 63,88 
2. Домување 10.241,05 48,25 
а Комунални трошоци 8.134,43 38,38 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.106,62 9,87 
3. Хигиена 2.221,56 10,35 
а Одржување на личната хигиена 992,56 4,69 
б Одржување на хигиената на домот 1.229,00 5,66 
4. Превоз 2.339,98 11,05 
5. Облека и обувки 2.051,96 9,68 
6. Култура 1.070,00 5,05 
7. Одржување на здравје 667,00 3,13 
  Вкупно: 32.132,52 151,39 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.