Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јули 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јули 2013 година изнесува
32 066,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.610,00 42,74
2. Домување 10.174,74 31,85
3. Хигиена 2.216,49 6,78
4. Превоз 2.339,98 7,18
5. Облека и обувки 2.046,71 6,30
6. Култура 1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 608,51 1,86
  Вкупно: 32.066,43 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.013,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.610,00 64,77 
2. Домување 10.174,74 48,42
а Комунални трошоци 8,046,03 38,29 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.128,71 10,13 
3. Хигиена 2.216,49 10,55 
а Одржување на личната хигиена 974,90 4,64 
б Одржување на хигиената на домот 1.241,59 5,91 
4. Превоз 2.339,98 11,14 
5. Облека и обувки 2.046,71 9,74 
6. Култура 1.070,00 5,05 
7. Одржување на здравје 608,51 2,90 
  Вкупно: 32.066,43 152,61 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.