Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јуни 2011

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за месец јуни 2011 година
изнесува 30.435,15 денари

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикалната кошница

јуни 2011 година

% учество структура

1

Исхрана и пијалоци

13.054,19

42,89

2

Домување

9.489,65

31,18

3

Хигиена

2.129,90

6,99

4

Превоз

2.326,35

7,64

5

Облека

1.811,99

5,95

6

Култура

1.070,00

3,52

7

Одржување на здравје

553,07

1,82

 

ВКУПНО:

30.435,15

100,00

 

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикалната кошница

јуни 2011 година

% учество структура

Просечно иплатена нето плата

1

Исхрана и пијалоци

13.054,19

42,89

2

Домување

9.489,65

31,18

а

Комунални трошоци

7.417,26
б

Покуќнина, опрема за куќа и одржување

2.072,39

3

Хигиена

2.129,90

6,99

а Одржување на личната хигиена

912,06

б Одржување на хигиената на домот

1217,84

4

Превоз

2.326,35

7,64

5

Облека

1.811,99

5,95

6

Култура

1.070,00

3,52

7

Одржување на здравје

553,07

1,82

 

ВКУПНО:

30.435,15

100,00

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.