Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јуни 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јуни 2012 година изнесува
31.282,00 денари

Ред. број на минималната синдикална кошница месец 6 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.203,97 42,21
2. Домување 10.034,10 32,08
3. Хигиена 2.152,36 6,88
4. Превоз 2.339,98 7,48
5. Облека и обувки 1.915,49 6,12
6. Култура 1.070,00 3,42
7. Одржување на здравје 565,90 1,81
Вкупно: 31.281,80 100

 

Ред. број на минималната синдикална кошница месец 6 2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.651,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.203,97 63,94
2. Домување 10.034,10 48,59
а Комунални трошоци 7.951,46 38,50
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.082,64 10,09
3. Хигиена 2.152,36 10,42
а Одржување на личната хигиена 943,40 4,57
б Одржување на хигиената на домот 1.208,96 5,85
4. Превоз 2.339,98 11,33
5. Облека и обувки 1.915,49 9,28
6. Култура 1.070,00 5,18
7. Одржување на здравје 565,90 2,74
Вкупно: 31.281,80 151,48
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2023 | Сите права се задржани.