Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - март 2011

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за март 2011 година
изнесува 30.431,00 денари

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикалната кошница

март 2011 година

% учество структура

1

Исхрана и пијалоци

13.199,61

43,38

2

Домување

9.288,28

30,52

3

Хигиена

2.110,96

6,94

4

Превоз

2.396,51

7,88

5

Облека

1.813,83

5,96

6

Култура

1.072,14

3,52

7

Одржување на здравје

549,77

1,81

 

ВКУПНО:

30.431,10

100,00

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.