Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - октомври 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za октомври 2014 година изнесува
32.086,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.418,61 41,82
2. Домување 10.300,68 32,10
3. Хигиена 2.193,15 6,83
4. Превоз 2.339,98 7,29
5. Облека и обувки 2.096.91 6,54
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 666,19 2,08
  Вкупно: 32.085,52 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    
1. Исхрана и пијалоци 13.418,61  
2. Домување 10.300,68  
а Комунални трошоци 8.221,41  
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.079,27  
3. Хигиена 2.193,15  
а Одржување на личната хигиена 998,50  
б Одржување на хигиената на домот 1.194,65  
4. Превоз 2.339,98  
5. Облека и обувки 2.096.91  
6. Култура 1.070,00  
7. Одржување на здравје 666,19  
  Вкупно: 32.085,52  
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2023 | Сите права се задржани.