Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - септември 2011

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за месец септември 2011 година
изнесува 30.060,30 денари

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на Синдиклалната минимална кошница

Месец IX 2011

% учество структура

1

Исхрана и пијалоци

12.652,17

42,09

2

Домување

9.512,77

31,65

3

Хигиена

2.146,06

7,14

4

Превоз

2.326,35

7,74

5

Облека

1.799,33

5,99

6

Култура

1.070,00

3,56

7

Одржување на здравје

553,62

1,84

 

ВКУПНО:

30.060,30

100,00

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.