Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - септември 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за септември 2013 година изнесува
32 143,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.568,35 42,21
2. Домување 10.254,56 31,90
3. Хигиена 2.211,53 6,88
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.050,79 6,38
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 647,45 2,01
  Вкупно: 32.142,66 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.060,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.568,35 64,43 
2. Домување 10.254,56 48,69 
а Комунални трошоци 8,134,44 38,62 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.120,12 10,07 
3. Хигиена 2.211,53 10,50 
а Одржување на личната хигиена 978,81 4,65 
б Одржување на хигиената на домот 1.232,72 5,58 
4. Превоз 2.339,98 11,11 
5. Облека и обувки 2.050,79 9,74 
6. Култура 1.070,00 5,08 
7. Одржување на здравје 647,45 3,07 
  Вкупно: 32.142,66  152,62
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2023 | Сите права се задржани.