Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ССМ - МОИ РАБОТНИЧКИ ПРАВА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ НА 31.08.2023

Во Свети Николе, организираме презентација на дигиталните алатки на ССМ во Terra bar.

На 31.08.2023 година од 12.30 до 14.30 часот имате можност да ги добиете сите потребни информации за начинот на функционирање дигиталните алатки ССМ - мои работнички права и СИНДИ - е советник за работнички права, за тајноста на пријавите и начините на заштита на работниците кои пријавуваат прекршување на работничките права.

Преку едноставно скенирање на QR code, ќе имате можност да ја преземете мобилната апликација ССМ - мои работнички права.

Корисниците на дигиталните алатки на ССМ добиваат бесплатна услуга за правна заштита како и членовите на синдикатите здружени во ССМ.

Преземи ја новата мобилна апликација  ССМ - мои работнички права

 Google Play: https://cutt.ly/3bbqgKB

 App Store: https://cutt.ly/Jbbqlc7

*Оваа активност е овозможена со поддршка од Проектот: „ Синдикати за правично закрепнување: Зајакнување на улогата на синдикатите во ублажувањето на влијанието на кризата КОВИД-19“ спроведуван од Европската конфедерација на синдикати – ETUC, а финансиран од European Commission, Directorate general for Employment, Social Affairs & Inclusion.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.