Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ССМ - МОИ РАБОТНИЧКИ ПРАВА ВО ВЕЛЕС

Во Велес, организиравме презентација на дигиталните алатки на ССМ во Cafe Escape .

Присутните имаа можност да ги добијат сите потребни информации за начинот на функционирање дигиталните алатки ССМ - мои работнички права и СИНДИ - е советник за работнички права, за тајноста на пријавите и начините на заштита на работниците кои пријавуваат прекршување на работничките права.

Преку едноставно скенирање на QR code, младите имаа можност да ја преземат мобилната апликација ССМ - мои работнички права.

Корисниците на дигиталните алатки на ССМ добиваат бесплатна услуга за правна заштита како и членовите на синдикатите здружени во ССМ.

*Оваа активност е овозможена со поддршка од Проектот: „ Синдикати за правично закрепнување: Зајакнување на улогата на синдикатите во ублажувањето на влијанието на кризата КОВИД-19“ спроведуван од Европската конфедерација на синдикати – ETUC, а финансиран од European Commission, Directorate general for Employment, Social Affairs & Inclusion.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.