Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ССМ: Просечна плус минимална плата недоволни за покривање на синдикалната кошничка

„Можам да кажам дека во месецот повеќе не се издржува со примањата коишто ги имаат вработените. Ако ја земеме статистиката, ќе видиме дека повеќе од 100.000 граѓани имаме пријавени во УЈП на 18.000.00 денари, што работат за минимална плата, а порано беше дека со две минимални плати едвај се преживува, меѓутоа се покриваше минималната синдикална кошничка. Овој пат тоа не е случај затоа што со една просечна и една минимална плата повеќе не се преживува во месецот“, рече Пешевски.

Повеќе на линкот:

https://alsat.mk/mk/ssm-prosechna-plus-minimalna-plata-nedovolni-za-pokrivane-na-sindikalnata-koshnichka/?fbclid=IwAR0tO26DEjy1pMfYNMRWbsb-3TzksGMYMbdM63xPX4Jng3IzEPL-Wrken6o

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.