Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ВРАБОТЕНИТЕ ВО СИНДИКАТИТЕ СЕ ЗАПОЗНАА СО МОЖНОСТИТЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ССМ - МОИ РАБОТНИЧКИ ПРАВА

ВРАБОТЕНИТЕ ВО СИНДИКАТИТЕ СЕ ЗАПОЗНАА СО МОЖНОСТИТЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ССМ - МОИ РАБОТНИЧКИ ПРАВА

На 26.09.2023 година вработените во стручните служби на ССМ и синдикатите имаа можност да ги добијат сите потребни информации за начинот на функционирање дигиталните алатки ССМ - мои работнички права и СИНДИ - е советник за работнички права, за тајноста на пријавите и начините на заштита на работниците кои пријавуваат прекршување на работничките права.

Преку едноставно скенирање на QR code, имаа можност да ја преземат мобилната апликација ССМ - мои работнички права.

Корисниците на дигиталните алатки на ССМ добиваат бесплатна услуга за правна заштита како и членовите на синдикатите здружени во ССМ.

Преземи ја новата мобилна апликација ССМ - мои работнички права

Google Play: https://cutt.ly/3bbqgKB

App Store: https://cutt.ly/Jbbqlc7

*Оваа активност е овозможена со поддршка од Проектот: „ Синдикати за правично закрепнување: Зајакнување на улогата на синдикатите во ублажувањето на влијанието на кризата КОВИД-19“ спроведуван од Европската конфедерација на синдикати – ETUC, а финансиран од European Commission, Directorate general for Employment, Social Affairs & Inclusion.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.