Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

За безбедни работни места


Изјава за медиумите на претседателот Митревски на плоштад „Македонија“

Сојузот на синдикатите н а Македонија (ССМ) денеска организира ше собир по повод Први Мај, Меѓународниот д ен на трудот на кој ја промовираше на кампањата: „ЗА СИГУРНИ И БЕЗБЕДНИ РАБОТНИ МЕСТА“, на плоштадот „Македонија“ во Скопје со почеток во 10.00 часот. На собирот се претставија 18 грански синдикати здружени во ССМ со свој синдикален и едукативен материјал. Придонес кон одбележувањето на овој празник и поддршка на кампањата даде и Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР).

Повеќе

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.