Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Зошто работниците во трговијата (супермаркети) се најслабо синдикално организирани

Приклучете ни се, заедно сме посилни, заедно можеме да спречиме да Ви го прекршуваат новото работничко право во недела и на празник да сте дома со семејствата

Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија во кој покрај другото на барање на ССМ, во член 4, односно во изменетиот член 25 од Законот за трговија во ставот 4 се уредува дека Tрговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно со закон.

Што значи дека освен исклучоците за кои се предвидува дека трговијата на мало може да се врши во недела и на празник само во:

1) во специјализирани продавници или киосци за продажба на сладолед, колачи и апетисани, цвеќиња, сувенири, филигранство, весници и цигари, во туристичките места утврдени со Законот за туристичка дејност;

2) во продавниците на бензински станици во чии рамки се врши трговија на мало претежно со храна, пијалоци и тутун;

3) во продавници, киосци и штандови во трговските центри (молови) кои имаат минимална ефективна површина за трговија на мало од 8.000 м2;

4) на штандови и киосци каде што се продава добра за време на спортски настани, фестивали и манифестации, саеми и за време на јавната проекција на кинематографски дела;

5) во продавници за трговија на мало со храна (без зеленчук и овошје), пијалоци и тутун во кои трговијата се врши лично само од сопственикот на продавницата

и 6) на зелени пазари.

За работниците кај трговците на мало од ставот 5 на овој член, ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата, согласно со закон. Додатокот на плата за работа во недела и на празници изнесува најмалку 100% (по Општиот колективен договор за приватниот сектор работа во празник се плаќа дополнителни 150% или вкупно 250%), за секој час поминат на работа.

Износот на додатокот за плата за работа во недела беше веднаш прифатен од страна на Министерот Крешник Бектеши со кој очигледно беше полесно и постручно да се преговара и имаше повеќе разбирања за работниците.

Заедно покрај ограничувањето за работа во недела во трговијата на големо и мало го ограничивме и работењето во празник односно повеќе ниту еден друг работодавач освен во наведените исклучоци покрај тоа што нема да смее да работи во недела, а нема да смее да работи ни во празник.

Ова од причини поради тоа што работниците токму во трговијата беа најмногу експлоатирани од страна на работодавачите на празник, а за тоа или не им го исплаќаа додатокот за работа во празник утврден во ОКД за приватниот сектор во висина од +150% или пак им исплаќаа некој симболичен износ или пак 50% што беше незаконски и на таков начи на грбот на работниците се богатеа.

Мораме да напоменеме дека сме изненадени што со Амандман на член 4 се менува член 25 во став 13 алинеја 3, поднесен од пратениците: Арбер Адеми, Арта Билали-Зендели, Фаница Николоска и Славјанка Петровска, во насока на тоа што работниците во продавници, киосци и штандови во трговските центри (молови) кои имаат минимална ефективна површина за трговија на мало од 8.000 м2 се дозволува да работат од 10:00 до 20:00 часот ( 10 часа ), а не како што беше договорено на ЕСС до 18:00 часот ( 8 часа) или една смена па од тука се поставува прашањето дали доследно ќе се почитуваат останатите одредби од Законот за работните односи па така овие два дополнителни часа ќе се третираат како прекувремена работа или работниците ќе бидат организирани во смени со доследно почитување на Законот за работно време, паузи, дневен и неделен одмор.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.