Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

РАБОТЕШЕ НА ПРАЗНИК

ТИ ИМАШ ПРАВО ДА БИДЕШ ИНФОРМИРАН

РАБОТЕШЕ НА ПРАЗНИК

Се додека не пријавиш, работата на празник ќе се злоупотребува.

Работата на празник се плаќа вкупно 250% по час поминат на работа.

Работата на празник е работничко право кое работодавачите најмногу го прекршуваат, а работниците најмалку го пријавуваат.

Неколку примери на пресметки доколку работник работи на празник, а зема плата во висина на минималната плата, просечната плата или синдикалната минимална кошница во кои не се вклучени додатоците на плата за работа во смени, минат труд, прекувремена работа итн.

Минимална плата за август 2021 год. изнесува 15 194,00 ден

691,00 ден. дневница од м.п

1.728,00 ден. дневница за работа на празник

Просечна плата за мај 2021 год. изнесува 28 271,00 ден

1.306,00 ден. дневница од просечната плата

3 265,00 ден. дневница за работа на празник

Минимална синдикална кошница 34 212,00 ден

1.555,00 ден. дневница од м.с.к

3.888,00 ден. дневница за работа на празник

Ако до сега си работел на празник и не те платиле најмалку во износот наведен во примерите, тогаш работодавачот го прекршил и законот и колективниот договор

Паричните побарувања од работен однос застаруваат за 3 години

Биди храбар, ПРИЈАВИ ГО ГАЗДАТА

Преземи ја новата мобилна апликација ССМ - мои работнички права

Google Play: https://cutt.ly/3bbqgKB

App Store: https://cutt.ly/Jbbqlc7

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.